cycleImage
cycleImage
cycleImage

Challenge to Move

Stichting Challenge to Move zal tijdens Challenger Zeeland, het internationale topsport, breedtesport en businessevenement van Zeeland, in 2017 actieve- en niet actieve mindervalide mensen proactief deel laten nemen of kennis laten maken met de (tennis)sport. Dit gaan wij realiseren door voorafgaand, tijdens en na het evenement sportkennismakingslessen, clinics, side-events en Meet and Greets met bekende Nederlanders zoals onze ambassadeurs Esther Vergeer en/of Monique Kalkman te verzorgen.

De stichting richt zich voornamelijk op de onderstaande vier doelgroepen:

  • Jeugdige inwoners uit het regulier en speciaal onderwijs (zoals bijvoorbeeld SBO Het Springtij).
  • Ouderen in een sociaal isolement (zoals verzorgingstehuizen en zorginstellingen).
  • Verstandelijk beperkten (via stichting Arduin, Gors en bijvoorbeeld Zorgstroom)
  • Lichamelijk beperkten (Sport Zeeland, speciaal onderwijs, Arduin en Gors)

Stichting Challenge to Move is in mei 2015 gestart in samenwerking met reeds bestaande en bewezen Zeeuwse sportevenementen zoals Challenger Zeeland en Beachtennis Tour Zeeland. Stichting Challenge to Move creëert hierbij de ingangen naar de doelgroepen en samenwerkingsinstanties zoals het regulier en speciaal onderwijs, de gemeente Vlissingen, Sport Zeeland en nationale sportbonden (bijvoorbeeld: Nevobo en KNLTB).De stichting stelt zich ten doel om belangrijke doelgroepen te stimuleren om sport- en bewegingsactief te worden en te blijven.

Tijdens de realisatie van haar doelstellingen richt stichting Challenge to Move zich op de maatschappelijke integratie, welzijn en gezondheid van Walcherse inwoners met een lichamelijke en/of geestelijke beperking alsmede jeugd en ouderen. Als stichting willen wij hiermee graag hét verschil maken, waarbij Walcherse inwoners een op maat aangeboden programma-aanbod krijgen om volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving middels sport, welzijn en gezondheidsactiviteiten.  

In nauwe samenwerking met de Walcherse gemeenten, het onderwijs, stichting Arduin, Gors en Sport Zeeland geeft het project extra aandacht aan de specifieke doelgroepen.

De stichting beoogt de volgende activiteiten te organiseren in 2017:

April t/m 19 mei:
Instuiven en clinics op het regulier en speciaal onderwijs door professionele instructeurs binnen de gemeente Vlissingen als try-out.

22 mei t/m 28 mei:
Clinics en demonstraties tijdens de Zeeland Beach Classics voor alle doelgroepen binnen Walcheren. Dit mogelijk inclusief wenselijk vervoer, aangepaste sportmiddelen, verteer en Vip behandeling;

26 mei t/m 28 mei:         
Meet and greet met de topsporters en gereserveerde plaatsen op het centercourt;

Mei t/m 31 dec:
Vervolgaanbod van diverse sport- en bewegingsactiviteiten door Walcherse organisaties en verenigingen.